ข้อมูลที่ควรรู้

หน้าที่ของอุปกรณ์ภายในตู้น้ำมันหยอดเหรียญและสอดธนบัตร

 

หน้าที่ของอุปกรณ์ภายในตู้น้ำมันหยอดเหรียญและสอดธนบัตรรุ่น AN 06 และ AN 07 

 

 

แผงวงจรควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมปริมาตรน้ำมันจากยอดขายและยอดเงินที่ใส่ผ่านเครื่องรับธนบัตร 
และ เครื่องรับเหรียญรวมถึงควบคุมการทำงานของระบบสูบจ่ายน้ำมัน    
เครื่องรับเหรียญ ทำหน้าที่รับเหรียญขนาดต่างๆ โดยมีเว็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อโลหะและมูลค่าของเหรียญ
แล้วส่งไปยังแผงควบคุม          
เครื่องรับธนบัตร ทำหน้าที่รับบัตรขนาดต่างๆ โดยมีเว็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อโลหะและมูลค่าของธนบัตร
แล้วส่งไปยังแผงควบคุม          
ปั้มจ่ายน้ำมัน ทำหน้าที่ ดูดน้ำมันจากถังผ่านระบบสูบขจ่ายน้ำมัน    
เครื่องส่งสัญญาณอัตราการไหล ทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ไหลผ่านระหว่างการจ่าย
น้ำมันเพื่อทำให้การจ่ายน้ำมันเป้นไป อย่างถูกต้อง โดยทุก ปริมาตรการไหลของน้ำมันจะมีผลต่อ
รอบการหมุนของโฟร์มิเตอร์ และ โฟร์มิเตอร์ จะส่งสัญญาณหมุนไปยังแผงวงจรควบคุม ซึ่งแผง
ควบคุมจะทำการจ่ายน้ำมันเป็นไปตามค่าที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนต่อลิตร    
ปุ่มกด ใช้สำหรับตั้งค่า และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ รวมถึงการจ่ายและหยุดจ่าย  
เบรกเกอร์ ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟสำหรับเปิดปิดตู้น้ำมัน และมีระบบป้องกันไฟซ็อต  
หัวจ่ายน้ำมัน ทำหน้าที่ในการจ่ายน้ำมันเมื่อมีคำสั่งจากส่วนควบคุม โดยกดปุ่ม และ บีบ  
ถังน้ำมัน ทำให้ที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง        
สวิทซ์ซิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 200 V AC  เป็น 12V AC
สัญญาณกันขโมย ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับตัวตู้น้ำมันเมื่อ  
มีการงัดแงะหรือเปิดฝาตู้น้ำมันโดยไม่พึงประสงค์