ข่าวและบทความ speedoil

ขนาดโครงสร้างตู้

LogoFactory (2)2_21

 

 

 

 

ขนาดตู้ ฐานกว้าง 70 ซม. ยาว 70 ซม. สูง 210 ซม.  ความสูงถึงจุดควบคุมตาม พ.ร.บ. 151 ซม.

 

น้ำหนักตู้เปล่า 100-300 กิโลกรัม

 

 

 

 

 

ภายในตู้มีถังน้ำมันบรรจุน้ำมันขนาด (200-220) ลิตร 1 ถัง

 

 

 

 

สามารถเลือกบรรจุน้ำมันได้ทุกชนิด เช่น เบนซิน 95  แก๊สโซฮอลล์ 91  แก๊สโซฮอลล์ 95 และ ดีเซล

 

วัสดุที่ใช้ประกอบตู้ทำจากเหล็กทั้งหมดและเคลือบด้วยสีกันสนิทมีความคงทนแข็งแรงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

มีจุดกราวด์ที่ตู้เพื่อต่อลงดินป้องกันไฟรั่ว/ซ็อต/เกิน และฟ้าผ่าระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของ

สถานนีน้ำมันที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 

 

 

ภายในตู้น้ำมันแยกห้องระบบไฟฟ้าและระบบควบุม และห้องระบบสูบจ่ายน้ำมันและถังน้ำมัน

 

 b1_2  b3IMG_1524_1

 

 

IMG_0978 (7)

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2954  IMG_0976 (6)

       
 • โครงสร้างทั่วไปของตู้น้ำมันอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญและธนบัตร รุ่น AN 06 และ AN 07

 

 

         แผงวงจรควบคุม ใช้แผ่นปริ้นสกรีนสีเขียวแข็งแรงคงทน มีอายุการใช้งาน ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

 

หน้าจอแสดงผล มี 4 หน้าจอ  มีอายุการใช้งาน 1ปี  ถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

     

เครื่องรับเหรียญ สามารถรับได้ ตั้งแต่เหรียญ  1,2,5,10  บาท ได้แม่นยำ (มีระบบป้องกันและตรวจสอบเหรียญปลอม) 

 

เครื่องรับธนบัตร สามารถรับได้ ตั้งแต่แบงค์   20,50,100 บาท ได้แม่นยำ(มีระบบป้องกันและตรวจสอบธนบัตรปลอม)

 

มีระบบไฟส่องสว่างเป็นหลอดไฟ ขนาดเล็ก สามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติ

       

การทำงานใช้ระบบอิเล็คโทรนิคส์ คำนวณเงิน ปริมาตราน้ำมัน และ การจ่ายน้ำมัน  ที่มีความแม่นยำ

   

ปั้มจ่ายน้ำมัน มีเครื่องตรวจสอบจำนวนการไหลของน้ำมันโดยผ่านเครื่องวัดอัตราการไหลเพื่อการจำหน่ายน้ำมันที่มี

 

ความแม่นยำสูง โดยผ่านการตรวจสอบและการติดเครื่องหมายจากสำนักงานชั่งตวงวัด

     

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญมีเสียงพูดได้ มีการแนะนำวิธีการใช้งานเมื่อมีผู้มาใช้บริการ

     

โซลินอยด์วาล์ว ใช้ในการตัดต่อระบบการจ่ายน้ำมันกับที่สายน้ำมัน

       

มีระบบสายดินป้องกันฟ้ารั่ว/ซ็อต/เกิน และฟ้าผ่าระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบ

 

กิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖

             

มีเบรกเกอร์กันไฟฟ้า รั่ว และ ไฟ ซ็อต


หน้าที่ของอุปกรณ์ภายในตู้น้ำมันหยอดเหรียญและสอดธนบัตรรุ่น AN 06 และ AN 07

 • แผงวงจรควบคุม ทำหน้าที่ควบคุมปริมาตรน้ำมันจากยอดขายและยอดเงินที่ใส่ผ่านเครื่องรับธนบัตร 

   

  และ เครื่องรับเหรียญรวมถึงควบคุมการทำงานของระบบสูบจ่ายน้ำมัน

       

  เครื่องรับเหรียญ ทำหน้าที่รับเหรียญขนาดต่างๆ โดยมีเว็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อโลหะและมูลค่าของเหรียญ

   

  แล้วส่งไปยังแผงควบคุม

             

  เครื่องรับธนบัตร ทำหน้าที่รับบัตรขนาดต่างๆ โดยมีเว็นเซอร์ตรวจสอบเนื้อโลหะและมูลค่าของธนบัตร

   

  แล้วส่งไปยังแผงควบคุม

             

  ปั้มจ่ายน้ำมัน ทำหน้าที่ ดูดน้ำมันจากถังผ่านระบบสูบขจ่ายน้ำมัน

       

  เครื่องส่งสัญญาณอัตราการไหล ทำหน้าที่ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ไหลผ่านระหว่างการจ่าย

   

  น้ำมันเพื่อทำให้การจ่ายน้ำมันเป้นไป อย่างถูกต้อง โดยทุก ปริมาตรการไหลของน้ำมันจะมีผลต่อ

   

  รอบการหมุนของโฟร์มิเตอร์ และ โฟร์มิเตอร์ จะส่งสัญญาณหมุนไปยังแผงวงจรควบคุม ซึ่งแผง

   

  ควบคุมจะทำการจ่ายน้ำมันเป็นไปตามค่าที่กำหนดไว้ เป็นจำนวนต่อลิตร

       

  ปุ่มกด ใช้สำหรับตั้งค่า และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ รวมถึงการจ่ายและหยุดจ่าย

     

  เบรกเกอร์ ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟสำหรับเปิดปิดตู้น้ำมัน และมีระบบป้องกันไฟซ็อต

     

  หัวจ่ายน้ำมัน ทำหน้าที่ในการจ่ายน้ำมันเมื่อมีคำสั่งจากส่วนควบคุม โดยกดปุ่ม และ บีบ

     

  ถังน้ำมัน ทำให้ที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

           

  สวิทซ์ซิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 200 V AC  เป็น 12V AC

   

  สัญญาณกันขโมย ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับตัวตู้น้ำมันเมื่อ

     

  มีการงัดแงะหรือเปิดฝาตู้น้ำมันโดยไม่พึงประสงค์

  ฟังก์ชันการทำงานของตู้น้ำมันอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญและธนบัตร รุ่น  AN 06 และ AN 07 ดังต่อไปนี้

   

  สามารถตั้งราคาขายน้ำมัน (บาทต่อลิตร) โดยเจ้าของตู้สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

     

  สามารถตั้งราคาขายน้ำมัน ขั้นต่ำ ปกติตั้งอยู่ที่ 10 บาท  โดยที่เจ้าของตู้สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

   

  สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิด ไฟหน้าตู้น้ำมัน โดยที่เจ้าของตู้สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

     

  สามารถกำหนดจำนวนน้ำมันคงเหลือในถัง โดยเจ้าของตู้สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

     

  สามารถตั้งค่าคงที่ K  จำนวนพลัลล์ต่อลิตร เจ้าของตู้ไม่สามารถทำได้เป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานโดยสำนักงานชั่งตวงวัด

  เป็นผู้กำหนดให้กับตู้ในแต่ละตู้

           

  สามารถตรวจสอบจำนวนเงินและยอดขายได้

         

  มีระบบเสียงพูดแนะนำทุกขั้นตอนการใช้งานตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

       

  มีระบบลูกลอยตรวจสอบการหยุดการทำงานเมื่อน้ำมันใกล้หมด หรือ หมดถัง

     

  สามารถคำนวณราคาขาย/ปริมาตรน้ำมันที่จ่ายได้อย่างแม่นยำตามจำนวนเงินที่หยอดเงินใส่เข้าไป

  โครงสร้างและขนาดตัวตู้ของตู้น้ำมันอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญและรับธนบัตร รุ่น AN 06 และ AN 07

  ขนาดตู้ ฐานกว้าง 70 ซม. ยาว 70 ซม. สูง 210 ซม.  ความสูงถึงจุดควบคุมตาม พ.ร.บ. 151 ซม.

   

  น้ำหนักตู้เปล่า 100-300 กิโลกรัม

           

  ภายในตู้มีถังน้ำมันบรรจุน้ำมันขนาด (200-220) ลิตร 1 ถัง

         

  สามารถเลือกบรรจุน้ำมันได้ทุกชนิด เช่น เบนซิน 95  แก๊สโซฮอลล์ 91  แก๊สโซฮอลล์ 95 และ ดีเซล

   

  วัสดุที่ใช้ประกอบตู้ทำจากเหล็กทั้งหมดและเคลือบด้วยสีกันสนิทมีความคงทนแข็งแรงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  มีจุดกราวด์ที่ตู้เพื่อต่อลงดินป้องกันไฟรั่ว/ซ็อต/เกิน และฟ้าผ่าระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของ

  สถานนีน้ำมันที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๖

         

  ภายในตู้น้ำมันแยกห้องระบบไฟฟ้าและระบบควบุม และห้องระบบสูบจ่ายน้ำมันและถังน้ำมัน

  ระบบความปลอดภัยของตู้น้ำมันอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญและรับธนบัตร รุ่น AN 06 และ AN 07

  ตู้จ่ายน้ำมันอัตโนมัติมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากใช้ปั้มสูบจ่ายน้ำมันที่ใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ

  แยกห้องอุปกรณ์เป็น 2 ห้อง

             

  ระบบสูบจ่ายน้ำมันมาตราฐานเยอรมนีที่ได้รับมาตราฐาน CE อายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี

     

  สายน้ำมันกัดน้ำมันกัดอย่างดีอายุการใช้งาน 2-3 ปี 

         

  ภายในตู้มีลูกบอลดับเพลิงระยะเวลาทำงาน 3-5 วินาที ที่อุณหภูมิ 70 องศา อายุการใช้ 3 ปี

   

  ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยมีเฉพาะรุ่น ปัจจุบันเป็นของแถมสำหรับตัวตู้น้ำมันหลักทุกตู้

  อัตราการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของตู้น้ำมันอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญและธนบัตร รุ่น AN 06 และ AN 07 มีดังต่อไปนี้

  สามารถจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้ขั้นต่ำ 200 มิลลิตร

  สามารถจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด 10 ลิตร

  การรับประกันสินค้าตู้น้ำมันอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญและธนบัตร รุ่น AN 06 และ AN 07 มีดังต่อไปนี้

   

  รับประกันสินค้า 1-2 ปี หากเสียจากตัวอุปกรณ์

   

  ดูแลตลอดอายุการใช้งาน

       

  มีบริการหลังการขาย

       

  ระยะประกัน หากน้ำมันไม่ไหล เราจะเดินทางไปดูในภายใน 24 ชั่วโมง


  เงื่อนไข และ ข้อยกเว้นไม่รับประกัน

  อุปกรณ์สินใดที่เสียจากบุคคลที่3  

  มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์โดยไม่แจ้ง

  เสียจากจากโจรกรรม

   

  เสียจากภัยธรรมชาติ

   
   
   
   
         
   

   

  ดูแล แม้หมดประกันไปแล้ว